Xếp hạng & Đánh giá Viết nhận xét
5.0
5 Xếp hạng & 1 Đánh giá
Sao
100 %

Sao
0 %

Sao
0 %

Sao
0 %

Sao
0 %

Xài ok
Chất lượng âm thanh tốt.
By Yến Nhi, October 01, 2020